Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΣΤΟ ΝΑΟΔιδάσκει στούς γονεῖς τό ΧΡΕΟΣ«Ο καθαρώτατος Ναός τοῦ Σωτῆρος,
ἡ πολυτίμητος παστάς καί Παρθένος,
τό ἱερόν θησαύρισμα τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ,
σήμερον εἰσάγεται, ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου,
τήν χάριν συνεισάγουσα, τήν ἐν Πνεύματι
θείῳ· ἥν ἀνυμνοῦσιν Ἄγγελοι Θεοῦ· Αὕτη
ὑπάρχει, σκηνή ἐπουράνιος» (Κοντάκιον Ἑορτῆς).Σήμερα (21η Νοεμβρίου) ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία πανηγυρίζει τήν Εἴσοδον ἐν τῷ Ναῷ τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου.

Οἱ εὐσεβεῖς γονεῖς της, ὁ Ἰωακείμ καί ἡ Ἄννα παρεκάλεσαν τόν Θεόν νά τούς χαρίσῃ ἕνα παιδί καί ὁ Πανάγαθος ἄκουσε τήν Προσευχή τους καί τούς χάρισε ἕνα χαριτωμένο κοριτσάκι. Ἦταν προϊόν Προσευχῆς. Καί εὐγνώμονες πρός τόν Θεόν, ἀφιέρωσαν τό Παιδί τους στό Θεό.                     «Ἄφετε τά παιδία καί μή κωλύεται αὐτά ἐλθεῖν πρός με... » (Ματθ. ιθ΄ 14)
Πίστευαν ὅτι τά παιδιά εἶναι δῶρα τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπον καί ὅτι ὅλοι ὀφείλουμε νά ὁδηγοῦμε τά Παιδιά μας στό Θεό καί νά τά ἀφιερώνουμε σ’ Αὐτόν. Νά τά ἐναποθέτουμε στά ἄχραντα καί παντοδύναμα Χέρια τοῦ Θεοῦ, κάτω ἀπό τή δική Του Προστασία καί Χάρι.  Γιατί μόνον κοντά στό Θεό θά εἶναι ἀσφαλῆ καί προστατευμένα ἀπό κάθε Κακό.

Ἡ Εἴσοδος τῆς Παρθένου ἀπό τούς γονεῖς της στό Ναό, ἡ ἀφιέρωσίς της στό Θεό, διδάσκει ὅλους τούς γονεῖς τό ΧΡΕΟΣ, νά ἀνατρέφουν τά παιδιά τους «ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου» (Ἐφεσ. στ΄4).

Ὁ Ἱωακείμ καί ἡ Ἄννα εἶναι πράγματι φωτεινό παράδειγμα γιά ὅλους τούς γονεῖς καί τό βαθύτερο νοήμα τῆς εἰσόδου  τῆς Παρθένου στό Ναό εἶναι ἀκριβῶς αὐτό: Νά καταλάβουμε ὅλοι καλά ὅτι μόνον ὁ Χριστός εἶναι ἡ εἰρήνη μας τό Φως, ἡ Ἀνάστασις  καί ἡ ζωή ὅλων μας καί ὅτι μόνον κοντά στό Θεό νοιώθουμε ἀσφαλεῖς.Πιστεύω ὅτι ὅλοι οἱ γονεῖς ἀγαπᾶμε τά παιδιά μας. Καί εἶναι καιρός νά τά προστατεύσουμε, πολύ περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη ἐποχή, σήμερα. Διότι στή σχιζοφρενική ἐποχή μας εἶναι περισσότεροι καί πολλῶν εἰδῶν οἱ κίνδυνοι, πού κυκλώνουν τά παιδιά μας ἀπό τήν τρυφερή τους ἀκόμη ἡλικία. Μια χοῦφτα ἄθεοι στόν κόσμο προσπαθοῦν, καί μέσα ἀκόμη στά σχολεῖα, νά δηλητηριάζουν τίς Ψυχές τῶν παιδιῶν μας ἀπό τήν τρυφερή τους ἀκόμη ἡλικία. Δέν κινδυνεύουν μόνο ἀπό τά Ναρκωτικά, πού διακινοῦνται ἐλεύθερα ἀκόμη καί στά δημοτικά Σχολεῖα, ἀλλά  κινδυνεύουν καί ἀπό τίς Αἱρέσεις καί ἀπό τίς διάφορες ψευτοθρησκεῖες, ἀπό τίς ἀθεϊστικές καί ὑλιστικές Ἰδέες, πού χύνουν τό Δηλητήριο τους στίς ἄδολες ψυχές τῶν Παιδιῶν. Κινδυνεύουν  καί ἀπό τήν νομιμοποίησι κάθε διαστροφῆς καί κάθε ἀνωμαλίας.


Ἄν οἱ γονεῖς δέν προσέξουν καί δέν σταθοῦν στό ὕψος τῶν περιστάσεων σήμερα, «οἱ βαρεῖς λύκοι» θά τά κατασπαράξουν τά Παιδιά μας. Ἄν δέν προσέξουμε, θά εἴμαστε ἀναπολόγητοι καί θά δώσουμε λόγο στό Θεό σάν κακοί ποιμένες τῶν Παιδιῶν μας.

Καιρός νά ἐγκολπωθοῦμε τόν Χριστόν καί τό Εὐαγγέλιον τῆς ἀγάπης Του καί νά ἐναποθέσουμε τά Παιδιά μας στά Χέρια τοῦ Θεοῦ. Γιατί μόνον στά Χέρια τοῦ Θεοῦ εἴμαστε ἀσφαλεῖς.

Εὔχομαι ὁλόψυχα σέ ὅλους καί πρῶτα στά νέα Παιδιά ἡ Μεγαλόχαρη νά τά σκεπάζῃ μέ τή Χάρι της καί ὁ Κύριος νά πολεμήση τούς ἐχθρούς τῶν Παιδιῶν μας ὡς Παντοδύναμος!
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου