Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2017

ΜΗ ΓΥΡΙΖΕΙΣ ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΠΑΛΙΑ

Βάδιζ'   ἐμπρός

Δύστυχε συνοδοιπόρε, τί βαριαναστενάζεις;
Βάδιζ' ἐμπρός καί μή γυρίζεις πίσω, γιά νά 
μή  χάσῃς τή χαρά τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

Σέ πλήγωσαν, σέ πόνεσαν πολύ τοῦ κόσμου
οἱ ψεύτικες ἀγάπες κι' εἶναι μεγάλη ἡ πίκρα
νά διαπιστώνῃς, πώς οὔτε ἕνας δέν ὑπάρχει
στόν κόσμο μας σωστός κι' εἰλικρινής.

Δέν σέ παρεξηγῶ, πού τώρα πιά,  καί μέ τό δίκιο σου, δέν εμπιστεύεσαι κανέναν. Ὅμως δέν εἶναι πρέπον νά μᾶς τυφλώνουν οἱ μνῆμες τοῦ κακοῦ. Διῶξε τήν πίκρα ἀπό τήν καρδιά σου.
Ἄφησε νά φωλιάσῃ μέσα σου ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ ἡ ἐσταυρωμένη...

Ἔτσι θά γαληνέψῃς καί προσφέροντας στοργή
στούς γύρω σου, «καθώς πρέπει ἁγίοις», θά βρῇς τόν καλό σου ἑαυτό καί θά νοιώσῃς τή
χαρά τοῦ Οὐρανοῦ νά γεμίζει τήν ψυχή σου.Βάδιζε ἐμπρός καί μή γυρίζῃς πίσω.
Ἀκολούθει πιστά τά ματωμένα Χνάρια τοῦ Χριστοῦ. Προσπάθησε νά κάνῃς δική σου
τήν ἀγάπη Του, χωρίς  νά περιμένῃς ποτέ κι' ἀπό κανέναν ἀνταπόδοσι.

Ἀκολούθει τό Ἀρνίον ὅπου ἄν ὑπάγῃ καί  μήν
ξεχνᾶς  ποτέ τήν πρός σέ θεϊκή πληροφορία
ὅτι «οὐδείς ἐπιβαλών τήν χεῖρα αὐτοῦ ἐπ'
ἄροτρον καί βλέπων εἰς τά ὀπίσω εὔθετός
ἐστιν εἰς τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ» (Λουκ. ι΄62).
Βάδιζε ἐμπρός καί μή γυρίζῃς πίσω
μέ σύντροφο μοναδικό τή γνήσια ἀγάπη.  Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου