Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2018

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ Ο ΤΡΑΧΗΛΟΣΖΥΓΟΝ ΔΕΝ ΥΠΟΦΕΡΕΙ


Ἔχουμε ἐπανειλημμένως τονίσει ὅτι «οἱ Τοῦρκοι, φίλοι δέν γίνονται». Ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι Ἕλληνες Χριστιανοί, κατ’ ἐξακολούθησιν ἀντιμετωπίζουμε τίς βάρβαρες, τίς ἀστόχαστες και θρασύτατες προκλήσεις τῶν Τούρκων, μέ ἀσυγχώρητη ἐπιείκεια, πού ἐγγίζει τά ὅρια τῆς βλακείας. Καί ἔτσι οἱ βάρβαροι ἀποθρασύνονται. Παραβιάζουν τούς Διεθνεῖς Κανόνες, καταπατοῦν  τίς Διεθνεῖς Συνθῆκες, στραγγαλίζουν τά ἀνθρώπινα δικαιώματα, χωρίς ντροπή, ποδοπατοῦν τά ὅσια καί τά ἱερά μας, προσβάλλουν, κατ’ ἐξακολούθησιν, τά σύνορά μας καί τήν ἐδαφικήν μας ἀκεραιότητα, μέ ἀνόητους λεονταρισμούς, μπροστά στά μάτια τῶν Διεθνῶν Ὀργανισμῶν.

Πῶς ἀντιμετωπίζει τίς προσβολές αὐτές τῶν Τούρκων ἐναντίον τῆς αἰώνιας Ἑλλάδας, τῆς κοιτίδος τοῦ Πολιτισμοῦ, ὁ Ο.Η.Ε. καί τό Συμβούλιον Ἀσφαλείας;

Πῶς δέχεται σιωπηλά τίς βάρβαρες αὐτές προσβολές ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωσις; Πῶς ἀντιμετωπίζει τίς παραβιάσεις τῶν συνόρων της; Διότι τά σύνορα τῆς Ἑλλάδος εἶναι καί σύνορα τῆς Εὐρώπης.

Πῶς ἀντιδρᾶ ἡ Σκύλλα καί ἡ Χάρυβδις; Πῶς συμπαρίσταται ἡ Γερμανία καί ἡ Γαλλία στήν κακοποίησι ἐκ μέρους τῶν Τούρκων, τῆς φίλης Ἑλλάδος, πού εἶναι καί καρδιά τῆς Εὐρώπης; Εἶναι ἀντιμετώπησις τό ποιεῖν τήν νήσσαν ;

Τί λέγει ἡ Οχιά καί ὁ Μεφιστοφελής;

Περιποιεῖ τιμήν τήν πολιτισμένην ἀνθρωπότητα ἡ ληστρική  ἀπαγωγή τῶν δύο  Ἑλλήνων ἀξιωματικῶν, ἀπό τό φυλάκιο τῶν συνόρων, μέ ψευδεῖς κατηγορίες;

Χάθηκε ὁλότελα ἡ ντροπή;

Χάθηκε τό φιλότιμο

Ποῦ εἶναι ἡ ἀνθρωπιά τῶν Εὐρωπαίων, ἀλλά καί τῶν Ἀμερικανῶν σ’ αὐτό τό ἀποτρόπαιο ἔγκλημα, τῆς βάναυσης καί

ἄδικης φυλακίσεως τῶν παληκαριῶν μας, μέ ψεύτικες κατηγορίες;

Εἶναι ἐκτός πάσης ἀμφιβολίας ὅτι ὁ  Σουλτάνος Τ. Ἐρντογάν, ἔχει προφανῶς τρελλαθεῖ, μέ ὅσα συμβαίνουν στό ἐσωτερικό τῆς Χώρας του καί μέσα στήν ἀπελπισία του δέν ξέρει τί κάνει.

Ὅλες του οἱ ἐνέργειες εἶναι παράνομες καί σίγουρα θά πέσῃ  μέσα στό λάκκο, πού σκάβει γιά τούς γείτονες, «ἐμπεσεῖται εἰς βόθρον ὅν εἰργάσατο»( ψαλμ. ζ΄ 15). Διότι κατά λόγον δικαιοσύνης, «ὁ ὀρύσσων βόθρον τῷ πλησίον ἐμπεσεῖται εἰς αὐτόν» (Παροιμ. κστ΄ 27).

Δέν πρέπει κανείς νά ξεχνάει ὅτι «τό πολύ τῆς θλίψεως γεννᾶ παραφροσύνην» καί ὅτι «τοῦ Ἕλληνος ὁ τράχηλος ζυγόν δέν ὑποφέρει».

Ὑπομένουμε σιωπηρά τίς προσβολές.

Εἶναι καιρός ὅμως νά καταλάβουν ὅλοι καί οἱ γκρῖζοι λύκοι ὅτι ἔχουμε ὅρια ἀντοχῆς

.

Εἶναι καιρός νά καταλάβουν οἱ Ἕλληνες ὅτι ὅλοι, ὅσοι μᾶς κάνουν τό φίλο, ἀποδεικνύονται Οχιές, φίδια κολοβά.

Εἶναι καιρός νά ξυπνήσουμε καί κυρίως ἡ Νεολαία, νά ἀφήσουμε τίς καφετέριες καί τά μπάρ καί νά ἀνακτήσουμε τό ἑλληνικό φρόνημα, τή λεβεντιά καί τό ἑλληνικό φιλότιμο καί νά μελετήσουμε καί νά  λύσουμε τά προβλήματα τῆς Πατρίδος μας μόνοι μας. Νά προστατέψουμε τήν Πίστι μας, τήν ἐδαφική ἀκεραιότητα τῆς Πατρίδος μας, τά ὅσια καί τά ἱερά μας.

Νῦν ὑπέρ πάντων ἀγών !

Ἴσως χρειασθῆ, ὅπως λέει ὁ λαός, νά κάνουμε «τό σκατό μας», παξιμάδι, γιά νά ἔχουμε ὅ, τι χρειάζεται στόν ἀγῶνα μας. Εἶναι καιρός νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι « οἱ ἄκαρπες συκιές» καί οἱ γραικύλοι, δέν πρόκειται νά διασφαλίσουν καί νά προστατεύσουν τήν Πατρίδα μας. Εἶναι καιρός νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι οὔτε μέ τά «σύμφωνα συμβίωσης» καί τίς «ἔμφυλες ταυτότητες», οὔτε μέ τίς συκιές καί «τά λαμόγια», θά προστατευθῇ  ἡ Πατρίς.

Εἷναι καιρός νά ὁπλισθοῦμε ὅλοι οἱ γνήσιοι Ἕλληνες μέ τήν ἑλληνική λεβεντιά, μέ τό ἑλληνικό φιλότιμο, μέ πίστι στό Θεό
καί ἀγάπη πρός τήν Πατρίδα . Νά  ὑψώσουμε τή Γαλανόλευκη μέ τόν Τίμιον Σταυρόν καί ἑνωμένοι σέ μια ψυχή, σέ μια καρδιά νά ἀντιμετωπίσουμε κάθε ἐχθρόν καί πολέμιον, ἐσωτερικόν καί
ἐξωτερικόν καί νά εἴμαστε σίγουροι ὅτι ἡ Παναγιά, ἡ Μεγαλόχαρη,  ἡ ὑπέρμαχος Στρατηγός, ὅπως πάντοτε, θά μᾶς σκεπάσῃ καί τώρα, μέ τή Χάρι της, καί ὁ Χριστός, πού ἔβαλε τήν ὑπογραφή Του, γιά τή σωτηρία τῆς Ἑλλάδος, εἶναι ἀπόλυτα σίγουρο, πώς δέν τήν παίρνει πίσω.

ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ !

ΖΗΤΩ ΤΟ  ΕΘΝΟΣ !

ΖΗΤΩ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ!Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου